Wheels   ::   Tires   ::   Suspension   ::   H.I.D.   -
06 TUFF CHROME
651-967-8690
06 TUFF CHROME
Name: 06 TUFF CHROME
Model Number: 06
Description:
   SIZES: 16X8 17X9 20X9 20X10 22X9.5

BOLT PATTERNS: 5X4.5 5X5 5X5.5 5X135 5X150 6X135 6X5.5 8X6.5 8X170

CHROME
SATIN BLACK

SizePCDPCD2OffsetPrice
22x9.55x114.35x5+15$319.00
22x9.55x1355x5.5+15$319.00
22x9.55x139.75x150+15$319.00
22x9.56x1356x5.5+15$319.00
22x9.56x1356x5.5+25$319.00
22x9.56x139.76x5.5+0$319.00
22x9.58x1708x170-6$319.00
22x9.58x1708x170+15$319.00
22x9.58x6.58x6.5-6$319.00
22x9.58x6.58x6.5+15$319.00
20x95x114.35x5.5+0$239.00
20x96x1356x5.5+10$239.00
20x96x139.76x5.5+10$239.00
20x105x1275x5.5-24$279.00
20x106x139.76x5.5-24$279.00
20x106x139.76x5.5-13$279.00
20x108x1708x170-13$279.00
20x108x6.58x6.5-13$279.00
17x95x114.35x5+10$209.00
17x96x1356x5.5+25$209.00
17x96x139.76x5.5+0$209.00
17x98x6.58x6.5+10$209.00
17x98x6.56x6.5+20$209.00
16x85x1355x5.5+10$189.00
16x86x139.76x5.5-6$189.00
16x88x6.58x6.5+10$189.00